Christian IV Consort Gå til hovedinnhold

Innlegg

Fremhevet

Tysk 1600-tallsmusikk i mai og juni

Velkommen til konserter med stemningsfull musikk fra den tidlige tyske barokken, med komponistene Rosenmüller, Biber, Schmelzer, Tunder og Johann Christoph Bach.
Disse komponistene var sterkt påvirket av den italienske musikktradisjonen, og var viktige i videreutviklingen av denne stilen i det tyskspråklige Europa på 1600-tallet.

De nyeste innleggene

Elizabeth Svarstad

La follia - konsertplakat

Nordisk barokk i mørketid

Bertouch triosonate i G-dur

Konserter september

Nyhetsbrev

Ensemble Freithoff

Bach mot natta 11. august

Bach mot natt i Grønland kirke

Gjestemusiker i mai